Důležité informace a ceny pro VLŠ z Prahy - Ski-instruktori.cz - lyžařská škola pro děti i dospělé

Důležité informace a ceny pro VLŠ 2020 z Prahy

 

Organizaci víkendové lyžařské školy, dále jen VLS z Prahy zajišťuje pověřená osoba Ing. Jakub Mužík (dále jen PO), +420 734 709 745, jakub.muzik@ski-instruktori.cz. Veškeré dotazy a případné požadavky na změny v organizaci, hlášení absence dětí atd. je třeba směřovat primárně na ni.

Přihlášení a platba

Přihlášení do VLS je možné pouze vyplněním elektronické přihlášky, jako osobní informace uveďte Vás a vaše kontaktní údaje, do poznámky pak jméno, věk a lyžařskou zdatnost Vašeho dítěte. Po přihlášení je třeba zaplatit:
- celou částku, dle kalkulace elektronické přihlášky, nejpozději do týdne od potvrzení přihlášky
- nebo 50% zálohu do týdne a 50% doplatek do 10.1.2020
Číslo účtu s variabilním symbolem pro Vaši platbu Vám bude zasláno společně s potvrzením vaší přihlášky emailem na zadanou emailovou adresu. Platba jednotlivých lekcí hotově u autobusu není možná.

Cena

Cena víkendové lyžařské školy je závislá na počtu zvolených lekcí. V případě výběru menšího počtu lekcí je třeba uvést vybraná data lekcí do poznámky v elektronické přihlášce.

 

Počet zvolených lekcí Cena kurzu
6 lekcí z 6 8490,-
5 lekcí z 6 7390,-
4 lekce z 6 6290,-
3 lekce z 6 5190,-
2 lekce z 6 4090,-
1 lekce z 6 2990,-

 

Účast "na zkoušku"

U dětí, které se letos zúčastní VLS poprvé, je možné po první sobotě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu s nárokem na vrácení poměrné částky za zvolený počet sobot. Toto odstoupení od smlouvy je možné provést nejpozději do 29.1.2020 a to pouze v písemné formě emailem na adresu PO.

Absence

V případě neplánované absence a její nahlášení do pátku 18:00 (např. při onemocnění) vracíme částku 350 Kč/lekce. Bez nahlášení absence nevzniká nárok na kompenzaci. Vyplacení kompenzací za ohlášené absence proběhne hromadně po skončení VLS, nejpozději však do 16. 3. 2020.

Doprovod rodičů

V autobuse je možný doprovod rodiče a to buď pravidelný (běžný u nejmenších dětí) nebo případně jednorázový. Je-li vyžadován ze strany klienta pravidelný doprovod rodiče, je třeba v ePřihlášce zaškrtnout možnost "Pravidelný doprovod rodiče". O jednorázový doprovod na konkrétní lekci je třeba žádát PO v předstihu a umožněn bude v případě volné kapacity v autobuse. Doprovod rodiče je za příplatek 350,- Kč / os / lekce, splatný, pouze v případě jednorázového doprovodu, při nástupu do busu.

Varianta bez dopravy

Účast ve VLS bez dopravy je možná, stačí v ePřihlášce vybrat kurz: "Víkendová lyžařská škola 2020, varianta bez dopravy". Můžete se podívat základní informace nebo na další důležité informace a ceny.

Výuka lyžování (náplň kurzů)

Výuka probíhá v malých skupinkách podle dovedností od úplných začátečníků po pokročilé lyžaře pod vedením kvalifikovaných instruktorů (licence MŠMT ČR). 
Zábavnou formou se děti seznámí se základy lyžování, běžnou lyžařskou výstrojí, pravidly pro pohyb na sjezdovce a bezpečnému chování na horách. Poslední sobotu se uskuteční závody, kde mohou děti uplatnit své nově nabyté lyžařské dovednosti a získat hodnotné ceny.
 
Po první lekci si vyhrazujeme právo vyloučit žáka VLS ze skupinové výuky a jeho zařazení do individuální výuky za příplatek 650,-Kč / denní lekce. Individuální výukou se rozumí výuka maximálně dvou osob jedním instruktorem. Tato situace může nastat pouze v případě, že dítě fyzicky nebo psychicky, nikoliv lyžařskou úrovní a technikou, zaostává za dětmi svého věku. O této skutečnosti budou informováni rodiče před konkrétní lekcí. Individuální výuka je intenzivnější a má za cíl zmíněné nedostatky rychleji odstranit a umožnit návrat do skupinové výuky v co možná nejkratším čase.
 
Vyhrazujeme si právo vyřadit žáka z VLS bez náhrady v případě, že žák svým chováním bezprostředně ohrožuje sebe nebo ostatní členy družstva nebo kohokoliv jiného, nedbá pokynů instruktora nebo pro požívání alkoholu a jiných návykových a omamných látek.

Závody

Klienti VLS nehradí startovné do závodů.

Vybavení

Vybavení doporučujeme buď vlastní nebo vypůjčené v místě bydliště, dostupnost vybavení v půjčovnách areálů nemusí být vždy jistá. Výhodou vlastního vybavení nebo vybavení zapůjčeného na celou sezónu je fakt, že si na něj dítě může zvyknout a nedostává pak každou lekci jinak dlouhé lyže, protože výběr půjčoven pod svahem je samozřejmě omezený a vybavení z nich, především o víkendech, velmi žádané. Pokud přesto nemáte možnost vybavení vypůjčit, můžete to nechat na nás, k půjčovnému pak bude účtován poplatek 20% z ceny půjčovného, vše bude vyúčtováno po skončení VLŠ, nejpozději však do 16. 3. 2020, podobně jako např. absence.

Důležité

Do poznámky v ePřihlášce jsou rodiče povinni uvést všechny jim známé dlouhodobé zdravotní indispozice (alergie i potravinové, časté nevolnosti) především pak zdravotní komplikace, které by mohly být překážkou k lyžování. Aktuální zdravotní problémy během VLS je třeba hlásit PO. Součástí ceny kurzu není úrazové připojištění.
 
Vyhrazujeme si možnost posunutí termínu výuky nebo zrušení konkrétní lekce z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, např. nedostatku sněhu. O této změně budete informováni SMS zprávou, nejpozději v pátek do 18:00. V případě zrušení konkrétní lekce bude vrácena poměrná část z celkové ceny kurzu, po skončení VLS, zároveň nejpozději do 16.3.2020.

 

Vyhledávání: Hledat