Důležité informace a ceny, varianta bez dopravy - Ski-instruktori.cz - lyžařská škola pro děti i dospělé

Důležité informace a ceny pro VLŠ 2020, varianta bez dopravy

 

Organizaci víkendové lyžařské školy, dále jen VLS zajišťuje pověřená osoba Ing. Jakub Mužík (dále jen PO), +420 734 709 745, jakub.muzik@ski-instruktori.cz. Veškeré dotazy a případné požadavky na změny v organizaci, hlášení absence dětí atd. je třeba směřovat primárně na ni.

Přihlášení a platba

Přihlášení do VLS je možné pouze vyplněním elektronické přihlášky, jako osobní informace uveďte Vás a vaše kontaktní údaje, do poznámky pak jméno, věk a lyžařskou zdatnost Vašeho dítěte. Po přihlášení je třeba zaplatit:
- celou částku, dle kalkulace elektronické přihlášky, nejpozději do týdne od potvrzení přihlášky
- nebo 50% zálohu do týdne a 50% doplatek do 10.1.2020
Číslo účtu s variabilním symbolem pro Vaši platbu Vám bude zasláno společně s potvrzením vaší přihlášky emailem na zadanou emailovou adresu. Platba jednotlivých lekcí hotově u autobusu není možná.

Cena

Cena víkendové lyžařské školy je závislá na počtu zvolených lekcí. V případě výběru menšího počtu lekcí je třeba uvést vybraná data lekcí do poznámky v elektronické přihlášce.

 

Počet zvolených lekcí Cena kurzu
6 lekcí z 6 5990,-
5 lekcí z 6 5190,-
4 lekce z 6 4390,-
3 lekce z 6 3590,-
2 lekce z 6 2790,-
1 lekce z 6 1990,-

 

Účast "na zkoušku"

U dětí, které se letos zúčastní VLS poprvé, je možné po první sobotě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu s nárokem na vrácení poměrné částky za zvolený počet sobot. Toto odstoupení od smlouvy je možné provést nejpozději do 29. 1. 2020 a to pouze v písemné formě emailem na adresu PO.

Absence

V případě neplánované absence a její nahlášení do pátku 18:00 (např. při onemocnění) vracíme částku 350 Kč/lekce. Bez nahlášení absence nevzniká nárok na kompenzaci. Vyplacení kompenzací za ohlášené absence proběhne hromadně po skončení VLS, nejpozději však do 16. 3. 2020.

Výuka lyžování (náplň kurzů)

Výuka probíhá v malých skupinkách podle dovedností od úplných začátečníků po pokročilé lyžaře pod vedením kvalifikovaných instruktorů (licence MŠMT ČR). 
Zábavnou formou se děti seznámí se základy lyžování, běžnou lyžařskou výstrojí, pravidly pro pohyb na sjezdovce a bezpečnému chování na horách. Poslední sobotu se uskuteční závody, kde mohou děti uplatnit své nově nabyté lyžařské dovednosti a získat hodnotné ceny.
 
Po první lekci si vyhrazujeme právo vyloučit žáka VLS ze skupinové výuky a jeho zařazení do individuální výuky za příplatek 650,-Kč / denní lekce. Individuální výukou se rozumí výuka maximálně dvou osob jedním instruktorem. Tato situace může nastat pouze v případě, že dítě fyzicky nebo psychicky, nikoliv lyžařskou úrovní a technikou, zaostává za dětmi svého věku. O této skutečnosti budou informováni rodiče před konkrétní lekcí. Individuální výuka je intenzivnější a má za cíl zmíněné nedostatky rychleji odstranit a umožnit návrat do skupinové výuky v co možná nejkratším čase.
 
Vyhrazujeme si právo vyřadit žáka z VLS bez náhrady v případě, že žák svým chováním bezprostředně ohrožuje sebe nebo ostatní členy družstva nebo kohokoliv jiného, nedbá pokynů instruktora nebo pro požívání alkoholu a jiných návykových a omamných látek.

Závody

Klienti VLS nehradí startovné do závodů.

Důležité

Do poznámky v ePřihlášce jsou rodiče povinni uvést všechny jim známé dlouhodobé zdravotní indispozice (alergie i potravinové, časté nevolnosti) především pak zdravotní komplikace, které by mohly být překážkou k lyžování. Aktuální zdravotní problémy během VLS je třeba hlásit PO. Součástí ceny kurzu není úrazové připojištění.
 
Vyhrazujeme si možnost posunutí termínu výuky nebo zrušení konkrétní lekce z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, např. nedostatku sněhu. O této změně budete informováni SMS zprávou, nejpozději v pátek do 18:00. V případě zrušení konkrétní lekce bude vrácena poměrná část z celkové ceny kurzu, po skončení VLS, zároveň nejpozději do 16. 3. 2020. 

 

Vyhledávání: Hledat