Cestovní pojištění Allianz - Ski-instruktori.cz - lyžařská škola pro děti i dospělé

 Cestovní pojištění Allianz pojišťovny a.s. - Ski-instruktori.cz

Allianz

Od 1. 10. 2010 jsou Ski-instruktori.cz partnerem pojišťovny Allianz, což nám umožňuje sjednávat cestovní pojištění pro všechny naše klienty a nejen ty.
 

Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům
 

 • Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření) bez spoluúčasti, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, doplňkové asistenční služby.
   
 • Možnost připojištění rizikových sportů (seznam sportů).

 

 • Krytí rizika terorismu bez navýšení pojistného.
   
 • Denní odškodné po dobu nezbytného léčení bez přirážky.
   
 • Pojištění zpoždění letu a zavazadel v základu bez přirážky.
   
 • Možnost připojištění zavazadel.
   
 • Zvýhodněná sazba pojistného pro děti do 15 let.
   
 • Pojištění osob nad 70 let.
   
 • Pojištění pracovních, turistických a sportovních cest (pro vybrané sporty) v základní sazbě.

 

 •  Pojištění stornovacích poplatků, pojištění letenek a jízdenek.

 

 • Možnost pojištění všech věkových kategorií na jedné pojistné smlouvě současně.
   
 • Možnost oznámení pojistné události on-line u vybraných rizik, telefonická podpora operátory oddělení péče o zákazníky.

 

Výhody pro klienty


Při uzavření cestovního pojištění klienti získají následující výhody:
 

Zdravotní pojištění v rámci Evropské unie hradí pouze určité úkony související s poskytováním zdravotní péče.
 

Cestovní pojištění kryje další výlohy v souvislosti s lékařským ošetřením

 • Převoz ambulancí, transport do České republiky, repatriaci tělesných ostatků.
   
 • Pojištění turistických a sportovních cest (pro vybrané sporty) v základní sazbě bez rozlišení cen.
   
 • Pojištěním je hrazena zdravotní péče poskytnutá i privátním zdravotnickým zařízením.
   
 • Úhrada spoluúčasti, kterou se podílí klient zdravotní pojišťovny na lékařské péči stejně jako místní pojištěnci v zemi pobytu.
   
 • Možnost pojištění dalších rizik.
   
 • Úhrada nákladů spojená s výkonem záchranné činnosti horské služby.
   

 

Asistenční služba Allianz pojišťovny, a. s.

 

 • 24 hodin denně v českém jazyce.
   
 • Odborně poradí, jak při úrazu nebo onemocnění postupovat a na které zdravotnické zařízení se obrátit.
   
 • Zajistí hospitalizaci.
   
 • Kontroluje průběh léčby, konzultuje s ošetřujícími lékaři, tlumočí požadavky.
   
 • Zajistí potřebné léky a jiný zdravotnický materiál.
   
 • Zabezpečí kontakt s rodinou.
   
 • Zorganizuje dopravu nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace pobyt člena rodiny v blízkosti pojištěného.
   

Sazba pojistného činí:

 

 • 42,- Kč / den
   
 • 21,- Kč / den pro děti do 15 let
   
 • 84,- Kč / den pro osoby starší 70 let


 

Připojištění rizikových sportů: 
 

 • 21,- Kč / den
   
 • 11,- Kč / den pro děti do 15 let
   


Podrobnější informace naleznete ve smluvních podmínkách pojišťovny Allianz.

 

Sjednání jiných variant pojištění je možné po dohodě.
 

 

Rozdělení sportů v cestovním pojištění

Sporty zahrnuté do základní sazby, rizikové sporty a nepojistitelné sporty.

03.11.2010
Vyhledávání: Hledat