Důležité informace a ceny pro VLŠ z Plzně - Ski-instruktori.cz - lyžařská škola pro děti i dospělé
Menu

Důležité informace a ceny pro VLŠ 2024 z Plzně

 

Organizaci víkendové lyžařské školy, dále jen VLS z Plzně zajišťuje pověřená osoba Zuzana Minaříková (dále jen PO), +420 734 758 264, zuzana.minarikova@ski-instruktori.cz. Veškeré dotazy a případné požadavky na změny v organizaci, hlášení absence dětí atd. je třeba směřovat primárně na ni.

Přihlášení a platba

Přihlášení do VLS je možné pouze vyplněním elektronické přihlášky, jako osobní informace uveďte Vás a vaše kontaktní údaje
 
  Dále do poznámky vyplnit následující informace o dítěti/dětech:
 • jméno a příjmení
 • věk
 • přesné nástupní místo (dle vypsaných možností)
 • alergie, intolerance nebo případné medikace
 • vypsat termíny plánovaných absencí nebo účasti (specifikovat)
 • a lyžařskou zdatnost dle následujícího klíče (napsat pouze úroveň)
  • Úroveň 6 - V životě nestál na lyžích, úplný začátečník
  • Úroveň 5 - Už na lyžích stál, umí zastavit ale nic víc
  • Úroveň 4 - Na lyžích dokáže zastavit a zatočit v pluhu
  • Úroveň 3 - Na lyžích dokáže zastavit a zatočit v pluhu, vyjede na vleku, kotvě, pomě
  • Úroveň 2 - Na lyžích dokáže zastavit a zatočit v pluhu i snožném oblouku, sjede červenou sjezdovku, vyjede na vleku, kotvě, pomě
  • Úroveň 1 - Samostatný lyžař ovládá smýkaný oblouk, popřípadě carving
 
Po přihlášení je třeba zaplatit:
- celou částku, dle kalkulace elektronické přihlášky, nejpozději do týdne od potvrzení přihlášky
- nebo 50% zálohu do týdne a 50% doplatek do 15. 12. 2023
 
Číslo účtu s variabilním symbolem pro Vaši platbu Vám bude zasláno společně s potvrzením vaší přihlášky emailem na zadanou emailovou adresu. Platba jednotlivých lekcí hotově u autobusu není možná.

Cena

Cena víkendové lyžařské školy je závislá na počtu zvolených lekcí. V případě výběru menšího počtu lekcí je třeba uvést vybraná data lekcí do poznámky v elektronické přihlášce.

 

Počet zvolených lekcí Cena kurzu Cena jedné lekce
6 lekcí z 6 9590,- 1598,-
5 lekcí z 6 8430,- 1686,-
4 lekce z 6 7270,- 1818,-
3 lekce z 6 6110,- 2036,-
2 lekce z 6 4950,- 2475,-
1 lekce z 6 3790,- 3790,-

 

Účast "na zkoušku"

U dětí, které se letos zúčastní VLS poprvé, je možné po první absolvované sobotě odstoupit od smlouvy bez udání důvodu s nárokem na vrácení poměrné částky za zvolený počet sobot. Toto odstoupení od smlouvy je možné provést nejpozději do 25. 1. 2024 a to pouze v písemné formě emailem na adresu PO.

Absence a možnost pojištění

Absenci z důvodu nemoci či úrazu, atd. je možné pojistit. Jedná se o pojištění storno poplatků od pojišťovny Allianz a.s., které nahrazuje vyrovnání absencí, které jsme vyřizovali vlastními silami v minulých letech. Pojištění kryje z 80% storno poplatky vznikající absencí vašich dětí na jednotlivých lekcích, například z důvodu nemoci. Cena pojištění je 4% z celkové ceny víkendové lyžařské školy podle zvoleného počtu lekcí. Pojištění storno poplatků je volitelné a není zahrnuto v ceně lyžařské školy. Podívejte se na detailní informace k pojištění absencí i s modelovým příkladem. Pojištění musí být ze strany klienta sjednáno před úhradou zálohové faktury za lyžařskou školu a uhrazeno společně se zálohovou fakturou, kde bude pojistné také vyčísleno.

Hlášení absencí

V případě neplánované absence je rodič povinen nahlásit a omluvit účast daného dítěte pověřené osobě před začátkem akce alespoň formou SMS, vyhnete se tak nepříjemnému sobotnímu budíčku telefonem od doprovodu v autobuse s dotazem na účast Vašeho dítěte.
V případě sjednaného pojištění absencí je nutné nahlášení absence minimálně elektronicky formou emailu na emalovou adresu pověřené osoby.

 

Doprovod rodičů

V autobuse je možný doprovod rodiče a to buď pravidelný (běžný u nejmenších dětí) nebo případně jednorázový. Je-li vyžadován ze strany klienta pravidelný doprovod rodiče, je třeba v ePřihlášce zaškrtnout možnost "Pravidelný doprovod rodiče". O jednorázový doprovod na konkrétní lekci je třeba žádát PO v předstihu a umožněn bude v případě volné kapacity v autobuse. Doprovod rodiče je za příplatek 250,- Kč / os / lekce, splatný, pouze v případě jednorázového doprovodu, při nástupu do busu.

Varianta bez dopravy

Účast ve VLS bez dopravy je možná, stačí v ePřihlášce vybrat kurz: "Víkendová lyžařská škola, varianta bez dopravy". Můžete se podívat základní informace nebo na další důležité informace a ceny.

Výuka lyžování (náplň kurzů)

Výuka probíhá v malých skupinkách podle dovedností od úplných začátečníků po pokročilé lyžaře pod vedením kvalifikovaných instruktorů (licence MŠMT ČR). 
Zábavnou formou se děti seznámí se základy lyžování, běžnou lyžařskou výstrojí, pravidly pro pohyb na sjezdovce a bezpečnému chování na horách. Poslední sobotu se uskuteční závody, kde mohou děti uplatnit své nově nabyté lyžařské dovednosti a získat hodnotné ceny.
 
Po první lekci si vyhrazujeme právo vyloučit žáka VLS ze skupinové výuky a jeho zařazení do individuální výuky za příplatek 650,-Kč / denní lekce. Individuální výukou se rozumí výuka maximálně dvou osob jedním instruktorem. Tato situace může nastat pouze v případě, že dítě fyzicky nebo psychicky, nikoliv lyžařskou úrovní a technikou, zaostává za dětmi svého věku. O této skutečnosti budou informováni rodiče před konkrétní lekcí. Individuální výuka je intenzivnější a má za cíl zmíněné nedostatky rychleji odstranit a umožnit návrat do skupinové výuky v co možná nejkratším čase.
 
Vyhrazujeme si právo vyřadit žáka z VLS bez náhrady v případě, že žák svým chováním bezprostředně ohrožuje sebe nebo ostatní členy družstva nebo kohokoliv jiného, nedbá pokynů instruktora nebo pro požívání alkoholu a jiných návykových a omamných látek.

Závody

Klienti VLS startovné do závodů nehradí.

Vybavení

Povinná a nezbytná výbava:

 • lyžařská helma s brýlemi
 • seřízené lyže a lyžáky
 • kvalitní rukavice (ne se zipem na horní části - rozepíná se)
 • hůlky (úplní začátečníci nemusí)
 • lyžařské oblečení: bunda, kalhoty, mikina a funkční vrstva + kvalitní lyžařské ponožky (nezpůsobují odřeniny a otlačení)

 

Vybavení doporučujeme buď vlastní nebo vypůjčené v místě bydliště, půjčování vybavení v lyžařském areálu na místě není možné. Výhodou vlastního vybavení nebo vybavení zapůjčeného na celou sezónu je fakt, že si na něj dítě může zvyknout a nedostává pak každou lekci jinak dlouhé lyže s různou točivostí i tvrdostí. Kromě půjčení nebo koupě nového vybavení je možnost koupit bazarové tzv. ojeté zboží (výborný portál je Marketplace na facebook.com, sbazar.cz nebo jiné portály) za zlomek původní ceny. V servise vám dané lyže a lyžáky překontrolují a nastaví. Doporučujeme pořídit co možná nejkvalitnější výbavu i vhledem k životnosti, protože u méně kvalitního vybavení může díky stáří docházet k praskání a drobení nekvalitních plastů (zejména podrážek lyžáků), které vám v některých půjčovnách půjčí s úsměvem na rtech.

Důležité

Do poznámky v ePřihlášce jsou rodiče povinni uvést všechny jim známé dlouhodobé zdravotní indispozice (alergie i potravinové, časté nevolnosti) především pak zdravotní komplikace, které by mohly být překážkou k lyžování. Aktuální zdravotní problémy během VLS je třeba hlásit PO. Součástí ceny kurzu není úrazové připojištění.
 
Vyhrazujeme si možnost posunutí termínu výuky nebo zrušení konkrétní lekce z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, např. nedostatku sněhu. O této změně budete informováni SMS zprávou, nejpozději v pátek do 18:00. V případě zrušení konkrétní lekce bude vrácena poměrná část z celkové ceny kurzu, po skončení VLS, zároveň nejpozději do 19. 3. 2024.

 

Ski-instruktoři.cz

Během studia na vysoké škole jsme se rozhodli prohloubit si své dosavadní znalosti v oblasti výuky lyžování dětí i dospělých absolvováním kurzů vedoucích k získáním cvičitelské licence. Tato licence nás opravňuje k provozování lyžařské školy. Pod hlavičkou Ski-instruktori.cz jsme zahájili svoji činnost v roce 2008.

V následujících sezónách jsme svoji činnost pravidelně rozšířovali o tuzemské i zahraniční kurzy a aktivity.

Velmi brzo se dostavila potřeba kvalitního a zároveň relativně specifického materiálu, naše cesty tenkrát vedly do Žacléře, za panem Luštincem, se kterým od té doby nepřetržitě spolupracujeme a jsme tak schopni Vám, jak na našich kurzech, tak i v plzeňské prodejně, doporučit vhodné lyže i pro Vás.

Kontakty

Ski-instruktori.cz
Koterovská 25
326 00 Plzeň

+420 733 381 967
info@ski-instruktori.cz

IČO: 04379292
DIČ: CZ04379292

Partneři