Nabízené cestovní pojištění a jejich sazby - Ski-instruktori.cz

 

Ski-instruktori.cz svým klientům nabízejí základní variantu cestovního pojištění:

 

 • Zahrnuje pojištění pro oblast Evropy (mimo ČR)
   
 • Zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
   
 • Pojištěny mohou být děti do 15 let (50% sleva) i osoby nad 70 let
   
 • Možnost připojištění rizikových sportů pro osoby do 70 let.
   
 • Délka pojištění 3 - 120 dnů.

Sazba pojistného činí:

 

 • 40,- Kč / den
   
 • 20,- Kč / den pro děti do 15 let
   
 • 80,- Kč / den pro osoby starší 70 let


 

Připojištění rizikových sportů: 
 

 • 20,- Kč / den
   
 • 10,- Kč / den pro děti do 15 let
   

 

Limity pojistného plnění
 

Léčebné výlohy v zahraničí
 

ambulantní lékařské ošetření bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)    1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč

 

 

Úrazové pojištění
 

úrazové pojištění

pojistná částka

smrt následkem úrazu

200 000 Kč

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky   

400 000 Kč

denní odškodné za dobu nezbytného léčení

100 Kč na den


 

Pojištění zavazadel
 

pojištění zavazadel

limity pojistného plnění a pojistné částky

všechny škody na zavazadlech pojištěného

20 000 Kč

škoda na jedné věci

10 000 Kč

všechny škody na cennostech

10 000 Kč

na jednu cennost

5 000 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla   

10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla

5 000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny

200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč


 

Pojištění odpovědnosti za škodu
 

pojištění odpovědnosti za škodu

limity pojistného plnění   

limit na všechny pojistné události

za škody na zdraví nebo usmrcením   

2 000 000 Kč

10 000 000 Kč

za škody na jedné věci

1 000 000 Kč

5 000 000 Kč

následné škody

100 000 Kč

500 000 Kč


 

Doplňkové asistenční služby
 

doplňkové asistenční služby – s předchozím souhlasem asistenční centrály   

limity pojistného plnění

doplňkové asistenční služby

35 000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště

 5000 Kč

 

 


Podrobnější informace naleznete ve smluvních podmínkách pojišťovny Allianz.

 

Sjednání jiných variant pojištění je možné po dohodě.
 

 

Vyhledávání: Hledat