Často kladené otázky - Ski-instruktori.cz

Pořádáme zimní lyžarský kurz a hledáme kvalifikované instruktory, pomůžete nám?

Samozřejmě. Při včasné domluvě, jsme připraveni Vám na Vaši akci dodat potřebný počet kvalifikovaných lyžařských instruktorů. 

Existuje nějaká věková hranice pro získání instruktorské licence?

Tato věková hranice je minimálně 18 let. Kurz je možno absolvovat před dosažením plnoletosti, licence Vám však bude vydána až po dosažení 18 let.

Jaká je náročnost kurzu "Instruktor lyžování"?

Ve výuce lyžování nehraje výkonnost účastníka kurzu hlavní roli. Budoucí instruktor musí znát techniku lyžování, metodu výuky a didaktiku (to vše se naučí na kurzu). Našim cílem je naučit instruktory vyučovat lyžování. Z hlediska výkonnosti v jízdě na lyžích, musí být zdatný do té míry, aby byl schopen svým budoucím žákům ukázat určité prvky metody výuky (např. oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd.). Předvést je musí pomalu a v nízké rychlosti tak, aby je žáci z hlediska techniky co nejlépe pochopili.
Ke každému účastníkovi kurzu je přistupováno individuálně - dle jeho výkonnosti.

Jaká je náplň kurzu?

Kurz je rozdělen na část praktickou a teoretickou, které se vzájemně doplňují. Praktická část – praktická výuka lyžařských disciplín: sjezdové lyžování, carving, běžecké lyžování a snowblady. Dodržujeme předepsanou hodinovou dotaci, což je základní podmínkou právní platnosti licence. Praktická část je doplněna teoretickými přednáškami a rozborem videa ve večerních hodinách.

Jaký je cíl kurzu?

Cílem kurzu pro instruktory lyžování je účastníka proškolit tak, aby byl dobrým instruktorem, což znamená: zejména umět naučit tento sport téměř kohokoliv. Tento cíl je stejný v komerční a školní výchově, a tak se nespecializujeme ani na jednu z těchto oblastí.

Platí licence "Instruktor lyžování" v zahraničí?

Bohužel situace s platností českých licencí v zahraničí je komplikovaná. Licence Instruktor lyžování akreditovaná MŠMT ČR je uznávaná na území České republiky. Mezinárodní platnost by měla mít licence cvičitel lyžování (též akreditovaná MŠMT ČR, což je nadstavba licence instruktor lyžování). V praxi by tedy česká státní licence „Cvičitel lyžování“ měla dostačovat k vykonávání práce i v zahraničí. Má to však háček, výše uvedené by platilo pouze v případě, že obě vzdělání jsou srovnatelná, tedy pokud neexistuje podstatný rozdíl v jejich rozsahu a obsahu. A toho samozřejmě lyžařsky vyspělé země využívají, protože jejich kompletní vzdělání má často výrazně přes 500 hod. školení, což je vzhledem ke Cvičiteli lyžování (210 hod.) více, neždvojnásobek. Z toho vyplývá, že pokud budete usilovat o práci lyžařského instruktora v zahraniči, je pravděpodobné, že budete muset absolvovat další školení v místní lyžařské škole, ale v závislosti na tom, jakou kvalifikaci jste již získal v ČR. To zpravidla totiž rozhoduje o tom, zda je na Vás pohíženo jako na amatéra nebo na člověka, který již má určité lyžařské vzdělání.

Koho mohu s licencí Instruktor lyžování učit?

S touto licencí můžete vyučovat jak širokou veřejnost v ČR, tak se i jako instruktoři zúčastnit zimních lyžařských kurzů základních a středních škol. Naše licence má univerzální platnost. 

V jakých lyžařských areálech provozujete službu instruktor na zavolanou?

Stačí  zatelefonovat, smluvit si termín a místo výuky a náš kvalifikovaný lyžařský instruktor za Vámi přijede do kteréhokoliv lyžařského střediska v Západních Čechách nebo do příhraničních lyžařských areálů v Německu.

Existuje Ježíšek?

Samozřejmě ANO!

 

 


 

Vyhledávání: Hledat