COVID - Ski-instruktori.cz - lyžařská škola pro děti i dospělé

COVID vs Ski-instruktori.cz

 

Před nadcházející sezónou 2020/2021 jsme stáli před rozhodnutím, zda má vůbec význam v současné situaci věnovat čas a energii plánování nějakých lyžařskch kurzů. Epidemiologická situace nám zkrátila již minulou sezónu o dvě jarní zahraniční události a mě osobně stál týdenní výlet na lyže do Francie následnou dvoutýdenní karanténu.

 

I přes to, že pro některé naše kolegy a kamarády v cestovním ruchu se situace již stala nebo zatím "jen" velmi vážně zavání situací likvidační, shodli jsme se, že pokud máme fungovat dál a současnou situaci nějak "přežít", je třeba sezónu naplánovat alespoň tak, jak bychom to udělali bez covidu. Jestli tohle snažení k něčemu bude, v tuhle chvíli netušíme, ale smířit se s tím, že se letos s klienty na lyže nepostavíme, nám přijde zbabělé.

Lyžařské kurzy v Rakousku

Pevně doufáme, že proběhnou. V jakém množství a podobě je samozřejmě otázkou, která do určité míry není na nás, ale na fungování rakouských poskytovatelů ubytování, na rakouských lyžařských areálech a potažmo i na rakouské i české vládě.

 

Lyžařské areály v Rakousku

Informace, které se k nám dostávají z rakouských lyžařských areálů jsou mírně pozitivní. Všichni se shodují na tom, že pokud jim to nebude zakázáno shora, budou v provozu po dobu celé jejich běžné sezóny. Samozřejmě bude kladen důraz na dodržování hygienických opatření, která budou v tu chvíli nařízená spolkovou nebo zemskou vládou pro danou oblast. Velmi pravděpodobně se to bude týkat zakrývání dýchacích cest na místech s větším výskytem osob jako jsou lanovky a restaurace. Dost možná dojde také k omezení přepravních kapacit některých lanovek a to především těch uzavřených (kabinových, kyvadlových). Další předběžné zprávy hovoří celkem jasně o uzavření aprés-ski barů.

 

Ubytování v Rakousku

...je samozřejmě pro všechny strany nejpalčivější téma. U zahraničních kurzů, které organizejeme pro klienty jako kompletní balíčky výuky lyžování s ubytováním i skipasem v ceně, chápeme obavu klientů z možného uhrazení kurzu a následné nemožnosti do zahraničí vycestovat. Ohledně nákladů na samotnou výuku lyžování a skipasy, tam je situace relativně jednoduchá, úhrady za nevyužité skipasy provozovatelé lyžařských areálů běžně vrací a stejně tak by tomu bylo u úhrad výuky lyžování z naší strany.
 

U ubytování je situace složitější. Téměř žádný z poskytovatelů ubytování nespecifikuje rozdíl ve stornování pobytu z důvodu COVIDu nebo jakéhokoliv jiného. To by znamenalo, že pokud se akce z jakéhokoliv covidového důvodů nemůže uskutečnit a ubytování je třeba stornovat, budou aplikovány běžné storno poplatky v závislosti na časovém rozmezí před zahájením ubytování.


Praxe je ale pozitivnější. Už na jaře, kdy jsme neuskutečnili dvě naše zahraniční akce, jsme dostali věškeré zálohy za ubytování zpět. Nicméně jak už jsem nastínil, vše je individuální a záleží na jednotlivých ubytovatelích. Nikdo nám nedokázal poskytnout právně vymahatelnou záruku. Důležité je také rozlišovat důvody. Pokud se akce nemůže uskutečnit z důvodu uzavření hranic, ať už z české nebo rakouské strany, dá se říci, že trváme na příslibu vrácení zaplacených záloh za ubytování v plné výši. Jako citlivou situaci ovšem vnímáme omezení částečná, tedy např. pobyt v Rakousku podmíněný karanténou nebo negativním testem. Stejně tak jako různá omezení pro klienty v závislosti na místě jejich trvalého bydliště. Další kapitolou jsou specifiká omezení, která ještě neznáme a jejichž předvídatelnost odpovídá úrovni věštby z křišťálové koule. Každou situaci budeme řešit s ubytovateli individuálně.


Obecně lze říci, že nenulové storno poplatky mají ubytovatelé ve všeobecných smluvních podmínkách od doby kratší než měsíc před zahájením pobytu. Takže my preferujeme variantu domlouvat lyžařské aktivity ve stejném předstihu jako tomu bylo v minulých letech a s bližící se akcí sledovat situaci pozorněji.
 

Podle již obsazených kapacit ubytování v Rakousku nic nenasvědčuje tomu, že by se letos Evropa na lyže do Rakouska nechystala. Takže se nám nejeví jako vhodný nápad s rezervací ubytování vyčkávat, protože se stejně jako v minulých letech zdá, že pak již nebude z čeho vybírat.

 

Víkendová lyžařská škola v Krušných horách

Pevně věříme, že nám epidemiologická situace dovolí uskutečnit víkendovou lyžařskou školu v Krušných horách i v sezóně 2020/2021. Samozřejmě počítáme s tím, že tuto aktivitu přizpůsobíme všem nařízeným hygienickým opatřením. Jakým opatřením budeme muset čelit a jak to provedeme, je v tuto chvíli pravděpodobně ještě příliš brzo zvažovat. Doufáme, že se do ledna epidemiologická situace opět uklidní a my budeme moci víkendovou lyžařskou školu opět uskutečnit. Jako každý rok je pro uskutečnění rozhodující počet přihlášených dětí, proto nemějte strach vyplnit přihlášku. V případě nekonání VLS bude vrácena plná cena kurzu, v případě nekonání jen některých lekcí bude vrácena poměrná část v závislosti na počtu zrušených lekcí.

 

Pojištění storna cestovní služby

Pojištění storno poplatků (nebo pojištění absencí, jak to nazýváme u víkendové lyžařské školy), které nabízíme od Allianz pojišťovny a.s. situaci bohužel nijak výrazně neusnadňuje. Respektive řeší pouze situaci onemocnění COVIDem, to spadá do podmínek zrušení cestovní služby, kterou pojištění kryje. Pravděpodobně ale nic dalšího. Karanténu, omezení pohybu osob, nutnost negativních testů atp., pojištění dle pojistných podmínek neřeší. A podle vyjádření zástupců pojišťovny bude situace posuzována likvidátorem individuálně. Jinými slovy nelze nic zaručit.

 

 

 

 

Martin Klička, 1.10.2020

Vyhledávání: Hledat